• 𝕧𝕖𝕚𝕝𝕚𝕘 𝕓𝕖𝕥𝕒𝕝𝕖𝕟

Deze verkoopsvoorwaarden werden bepaald door:

Belle Histoire
De Man Marijke
vlassenbroek 62
9200 Dendermonde


Door de aankoop te voltooien en de betaling uit te voeren geeft de klant zijn akkoord voor deze voorwaarden.
Te allen tijde behoudt Belle Histoire het recht de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de verantwoordelijkheid deze op te volgen.
Vragen of opmerkingen dienen gecommuniceerd te worden via het contactformulier op de website.

 

 

Bestelling:
Belle Histoire is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door Belle histoire bevestigd werd of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Belle histoire  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven te allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

 

Betalen:
Betalingen gebeuren via Bancontact of overschrijving vooraf. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant automatisch een bevestiging van de bestelling

 

Verzendkosten:
De klant heeft de keuze uit volgende verzendopties:

Binnen België:

- Briefpost

- afhalen vlassenbroek 62 9200 dendermonde

 

Levering:
Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling binnen 5 werkdagen verzonden. Het duurt dan ongeveer 2 werkdagen alvorens de klant de bestelling ontvangt. 
Elke bestelling wordt zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. 

 

Aangezien  Belle histoire haar producten online aanbiedt en deze dus door de klant online aangekocht worden, valt dit onder een verkoop op afstand.
Bij een verkoop op afstand geldt voor de klant een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. 
Zoals artikel 46 van de Wet betreffende Marktpraktijken en consumentenbescherming, §1.2 aanduidt:
“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”
Vanaf het moment van levering heeft de klant dus 14 kalenderdagen de tijd om zich te bedenken en de producten terug te sturen. De klant is verplicht ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit kan via e-mail, waarin men duidelijk schrijft dat men afziet van de aankoop. Het pakket moet vervolgens binnen de 14 kalenderdagen terug in het bezit zijn van Belle Histoire. De klant krijgt van Belle histoire een bevestigingsmail met daarin de nodige documentatie. De klant verzendt het pakket terug naar vlassenbbroek 62 dendermonde  en draagt daarbij zelf het risico van verzending. Er wordt daarom aangeraden om een extra toeslag te betalen om het pakket te verzekeren. De verzendkosten van de retour dienen door de klant zelf betaald te worden.
Het pakket mag absoluut geen sporen van gebruik vertonen. Indien de producten schade oplopen door de verzending of indien de zending kwijtraakt kan men niet meer rekenen op een compensatie.Belle Histoire is verplicht om de waarde van het pakket inclusief de verzendingskosten binnen de 14 kalenderdagen terug te betalen, en slechts wanneer het pakket zonder schade in originele staat teruggeleverd

werd. 

 

Wettelijke garantie:
Voor alle producten die Belle histoire aanbiedt geldt een wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Bij een eventueel defect aan het aangekochte product dient de klant Belle histoire op de hoogte te brengen via mail (info@bellehistoire.be). Het defecte artikel dient vervolgens (op verantwoordelijkheid van de klant) teruggestuurd te worden naar volgend adres: Vlassenbroek 62,9200 dendermonde, waarna Belle histoire het product zal herstellen of een nieuw product zal terugsturen.

 

Beeld- en tekstmateriaal:
belle histoire  poogt om een zo duidelijk mogelijke en waarheidsgetrouwe weergave van de producten te voorzien. Minieme afwijkingen in kleur zijn mogelijk, waarvoor Belle Histoire  niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Dit geldt ook voor eventuele typfouten op de webshop, facturatie en briefwisseling.

Prijzen:
Alle prijzen weergegeven in de webshop zijn in Euro en exclusief verzendkosten.